Cratima sau liniuța de unire (-) este semnul ortografic prin care este marcată pronunțarea împreună a două cuvinte alăturate, despărțirea cuvintelor în silabe și scrierea împreună a unor cuvinte compuse.

Atunci când indică pronunțarea împreună a unor cuvinte are loc înlăturarea vocalei finale a primului cuvânt sau a celei inițiale din al doilea cuvânt.
s-a (se+a) spart, m-aș (mă-aș) culca, într-o (întru+o), iat-o (iată+o), parc-aud (parcă aud); se-nțelege (se înțelege)

În alte situații, pe lângă pronunțarea împreună, liniuța de unire indică și formarea unui diftong sau triftong între vocala finală a unui cuvânt și cea inițială a altui cuvânt.
mia spus, ții aduce, dăio, nui bine, miau (luat)

Cratima poate indica și pronunțarea împreună a unor cuvinte obținute prin inversarea unor forme gramaticale analitice.
spus-a, părându-ni-se, du-ce-se-vor, face-li-se-va

Cratima se folosește și pentru a marca locul tăieturii silabice (despărțirea cuvintelor în silabe).
ca-să, car-te, fo-ne-ti-că

Liniuța de unire este întâlnită și la scrierea unor cuvinte compuse sau derivate (prim-ministru, ex-președinte, galben-auriu), dar și la flexiunea sau articularea unor neologisme neadaptate limbii române (IT-ist, soft-ul, week-end-uri).

Pe lângă funcția de semn ortografic, cratima poate îndeplini și rolul de semn de punctuație.

Vezi mai multe detalii despre cratimă ca semn de punctuație la cratima, disponbil la gramaticalimbiiromâne.ro.

Close Menu