Articularea sunetelor reprezintă totalitatea mișcărilor efectuate de organele articulatorii care formează aparatul fonoarticulator.

Articularea poate fi privită din perspectiva a trei factori: modul de articulare, locul de articulare, prezența sau absența vibrațiilor glotale.

Modul de articulare și locul de articulare sunt aspecte elementare în procesul de producere a sunetelor vorbirii. Ele reprezintă baza sunetelor ca unități fonice pentru limbă și apar doar în combinații simultane (nu pot apărea izolate una de alta). Din combinația lor rezultă articularea fluxului de aer și formarea unor segmente fonice. Toate trăsăturile articulatorii specifice unei limbi formează baza de articulație a respectivei limbi sau, așa cum o întâlnim în vorbirea curentă, accentul limbii.

Procesul prin care aparatul fonoarticulator produce sunete poate fi împărțit în două etape:

  • În prima etapă, aerul este expirat din plămâni prin trahee, formând o coloană de aer fonator, și întâlnește coardele vocale din laringe. Sub comanda creierului, prin intermediul terminațiilor nervoase, coardele vocale intră în vibrații. Prin aceste vibrații apar sunetele sonore, care înseamna de fapt formarea vocii. Acest proces prin care se produce vocea se numește fonațiune.
  • În a doua etapă, coloana de aer fonator se îndreaptă spre exterior, iar pe parcurs întâlnește diverse obstacole. În cele din urmă, vibrațiile inițiale sunt amplificate de diverse rezonatoare (cavitatea faringiană, cavitatea bucală, cavitatea labială, cavitatea nazală).

Tubul acustic neuniform cuprins între laringe și cavitățile bucală sau nazale poartă numele de traiect vocal. Practic, pe acest traiect energia musculară a organelor articulatorii se transformă în energie acustică, care poate fi modificată prin rezonatoarele și prin obstacolele pe care le întâlnește. Curentul de aer fonator și modularea prin intermediul rezonatorilor din traiectul vocal formează o undă sonoră caracterizată prin amplitudine, frecvență și spectru.

Prin urmare, sunetele sunt rezultatul interacțiunii coloanei de aer cu obstacolele și rezonatoarele întâlnite.

Close Menu