Pentru uz școlarMai multe detalii

Semivocalele sunt vocale scurte care nu se pot rosti decât împreună cu altă vocală, cu care și formează diftongi sau triftongi.

Dintre cele 7 vocale, a, ă, â (î) sunt întotdeauna în vorbire numai vocale. Restul de 4 sunete o̯, i̯, ḙ, ṷ se pot realiza atât ca vocale, cât și ca semivocale. Atunci când sunt semivocale, sunetele respective au o durată de rostire mai scurtă decât atunci când sunt vocale și sunt incapabile să formeze singure silabe. Deci, semivocalele sunt întâlnite doar în grupurile de sunete numite diftongi și triftongi.

Pentru a surprinde diferența dintre vocale și semivocale se pot compara elementele constitutive ale următoarelor perechi de cuvinte:

  • i-de-al vs. deal
  • În primul cuvânt e este vocală și formează silabă singur. În al doilea cuvânt este semivocală, nu poate forma singur silabă, dar formează un diftong cu ajutorul vocalei a.

  • ha-i-nă vs hai-nă
  • În primul cuvânt cu înțelesul de „rea la suflet”, i este vocală, formează silabă singur. În al doilea cuvânt cu înțelesul de „îmbrăcăminte”, este semivocală și nu poate forma singur silabă. Pentru ca silaba să existe are nevoie de vocala a, împreună cu care formează un diftong.

Dintre cele 7 vocale, a, ă, â (î) pot fi numai vocale, iar restul o̯, i̯, ḙ, ṷ pot fi atât vocale cât și semivocale

Cele 4 semivocale o̯, i̯, ḙ, ṷ sunt articulate asemenea vocalelor respective, dar diferența constă în apropierea limbii față de palat în cazul semivocalelor, precum și efortul expirator mai mare și de o durată mai mică.

Deși sunt sunete care se aseamănă cu vocalele, semivocalele se pronunță la jumătatea intensității unei vocale și nu pot forma singure silabe. Prin urmare, semivocalele nu pot apărea singure în silabe, ci doar însoțite de vocale, împreună cu care formează diftongi sau triftongi. Altfel spus, dacă într-o silabă par a exista două vocale, una dintre ele trebuie să fie semivocală.

Capacitatea vocalelor de a fi și semivocale în anumite contexte este surprinsă în exemplele următoare (vocala din silabă este îngroșată, semivocala are semnul distinctiv dedesubt).

‒ e vocală: bețe, seră, sfe
‒ e semivocală: bḙat, sḙară, vrḙa

‒ i vocală: in, vin, plin
‒ i semivocală: ar, dai̯, va

‒ o vocală: dor, mor, spor
‒ o semivocală: do̯are, mo̯are, so̯are

‒ u vocală: unu, sursă, cu
‒ u semivocală: noṷă, metroṷ, fi

Close Menu