Diftongul este un segment vocalic complex format dintr-o vocală și o semivocală. Condiția de existență a unui diftong este apartenența vocalei și a semivocalei la aceeași silabă.
iar-bă, pâi-ne, fii, pie-se, dan-sau, soar-tă

Diftongul poate fi format și din două sunete alăturate, care aparțin unor cuvinte diferite, dar care se pronunță împreună. În aceste cazuri, în silabă, apare cratima între componentele diftongului.
mia (zis), ția (zis), săi (zică)

Ca în orice silabă și în cazul unui diftong, vocala rămâne nucleul silabei, motiv pentru care a fost numită și vocală nucleu sau vocală principală. Semivocala a fost numită și vocală secundară.

ATENȚIE! După consoanele ğ, č, g’, k’ nu există diftongi care să înceapă cu semivocalele e, i, pentru că (în aceste cazuri) e, i sunt litere ajutătoare pentru scrierea consoanelor respective.
geam [ğam], ceas [čas], chiar [k’ar], gheață [g’ață]

Atunci când după ğ, č, g’, k’ apar e, i cu valoare de vocală, acestea formează cu semivocalele care urmează diftongi.
cercei [čerčei], rochii [rok’ii]

Clasificarea diftongilor

În funcție de ordinea vocalei și a semivocalei, diftongii se împart în ascendenți și descendenți. Diftongii ascendenți sunt formați dintr-o semivocală și o vocală (SV), iar cei descendenți dintr-o vocală și o semivocală (VS).

În limba română există 24 de diftongi, din care 10 sunt ascendenți și 14 descendenți. (vezi tabelul de mai jos pentru enumerarea diftongilor)

Diftong vs hiat

Toate combinațiile de semivocale și vocale pentru diftongi, în limba română, funcționează și ca hiaturi. În fapt, semivocala este tot o vocală (mai scurtă care se rostește împreună cu vocala), prin urmare, fără a fi îndeplinită condiția de bază, apartenența diftongului la o silabă, diftongul devine hiat.

Există și situații deosebite când distingerea între un diftong și hiat se face prin accent și prin sensul cuvântului. (hai-nă substantiv vs hai-nă adjectiv)

Tabelul de mai jos prezintă combinațiile vocalice posibile și tipul de realizare: diftong sau hiat. Prin ↑sunt reprezentați diftongii ascendenți (SV), iar prin ↓ cei descendenți (VS).

Segm. Exemplu diftong Tip Exemplu hiat
ia iar-nă, tă-ia, bă-iat pian, cu-tia
ie ta-ie, ie-pu-re, mie-re ie, bie-lă, ve-se-lie
io iod, cre-ion fră-țior, ra-dio, im-pre-sio-na
iu iu-te, du-ium ra-țiu-ne, sca-tiul
ea deal, cu-rea real, crea
eo deo-da-tă, pleoș-tit de-seori, neon
ua cuan-tum, plo-ua, ro-ua dual, e-cua-tor
uă do-uă, vo-uă, ro-uă de-za-vuă
oa oa-lă, poar-tă, toa-tă coa-bi-ta, coa-li-ți-e
uî plo-uând de-za-vuând
ai ai, dai, tai-nă hai-nă, aici, î-nain-te
au au, sau, cân-tau aud, ba-laur
ăi clăi, hăi-nu-ță a căi, trăim
ău rău, du-lău răul, căp-căun
îi îi, mâi-ne, ră-mâi bâj-bâi, zgâit
îu pâ-râu, grâu pâ-râul, grâu-șor
eu meu, an-treu eu-fo-ri-e, feu-dal
ei ei, trei, nei-că (a) po-lei, în-treit
ii co-pii, știi fiind-că, (a) prii, vii-tor
iu fiu, măs-li-niu na-țiu-ne, diur-nă
oi oi, noi, doi-nă croi, doi-me, e-roi-lor
ou ou, ta-blou e-roul, ca-doul
ui ui-ta, scui-pa, lui u-lui, hui-lă, e-pui-za
uu re-zi-duu, con-ti-nuu

* notă tabel: diftongul și hiatul sunt îngroșate în exemple, semivocalele sunt subliniate, iar vocalele nu sunt subliniate

Close Menu