Sistemul consonantic al limbii române este format din 22 consoane (unități fonologice) b, c, č, k’, d, f, g, ğ, g’, h, ž, l, m, n, p, r, s, š, t, ț, v, z, distinse între ele prin trăsături distinctive (mod de articulare, localizare și sonoritate) și identificate printr-o operație fonologică numită segmentare.

Consoanele

Din perspectiva relației pe care o au cu silabele, consoanele sunt unități segmentale care contractează doar relații în interiorul silabei (homosintagmatice) și nu pot fi purtătoare de accent. Deoarece nu pot primi accent, consoanele nu comută niciodată cu vocalele și nici nu pot fi centru de silabă.

Caracterul întrerupt (sau ștrangulat) al consoanelor este un alt aspect prin care consoanele se deosebesc de vocale. Datorită acestui fapt, consoanele ajută la delimitarea silabelor, adică la segmentarea fluxului sonor în unități distincte. Prin urmare, caracterul funcțional (fonologic) al consoanelor are la bază aspecte fonetice (articulatorii și acustice).

Fonologia a ales să prezinte contrastiv (întrerupt/nonîntrerupt, continuu/noncontinuu, anterior/nonanterior, posterior/nonposterior, palatal/nonpalatal, oral/nonoral, sonor/nonsonor) caracteristicile articulatorii (trăsăturile distinctive) enumerate anterior. În funcție de aceste trăsături distinctive (TD mai jos), cele 22 de unități fonologice ale sistemului consonantic pot fi sistematizate astfel:

Consoane
T D
b p v f d t z s ț j ș
sonor/
nonsonor
+ + + + 0 +
continuu/
noncontinuu
+ + + + + +
întrerupt
/neîntrerupt
+ + + +
labial/
nonlabial
+ + + +
anterior/
nonanterior
+ + + + +
palatal/
nonpalatal
+ +
velar/
nonvelar
Consoane
T D
ğ č g’ k’ g c h l r m n
sonor/
nonsonor
+ + + 0 0 0 0 0
continuu/
noncontinuu
+ +
întrerupt
/neîntrerupt
+ + + + + + +
labial/
nonlabial
+
anterior/
nonanterior
+ + +
palatal/
nonpalatal
+ + + +
velar/
nonvelar
+ +
Close Menu