Sistemul vocalic al limbii române este format din 7 vocale (unități fonologice) a, ă, â(î), e, i, o, u, distinse între ele prin trăsături distinctive (apertură, localizare și labializare) și identificate printr-o operație fonologică numită segmentare.

Vocalele

Din perspectiva relației pe care o au cu silabele, vocalele sunt unități segmentale care contractează doar relații în interiorul silabei (homosintagmatice) și pot fi purtătoare de accent.

Din criteriile articulatorii, identificate prin observație de fonetică (vezi vocala), fonologia le-a considerat relevante pentru sistemul vocalic doar pe cele distinctive (apertura, localizarea și labializarea). În funcție de aceste trăsături distinctive (TD mai jos), cele 7 unități fonologice ale sistemului vocalic, pot fi sistematizate astfel:

Vocale
T D
a e i ă â(î) o u
deschis/nondeschis +
închis/nonînchis + + +
anterior/nonanterior + +
central/noncentral + + +
labial/nonlabial + +

 

Close Menu