Cuvinte bisilabice sunt cuvintele formate din două silabe. Gruparea acestor cuvinte poate fi făcută după numărul total de foneme (între 3 si 9). Conform acestei clasificări, fonemele pot fi grupate în 78 de structuri. Din exemplele de mai jos se observă că cele mai numeroase structuri și mai variate structuri se realizează în cuvintele formate din 5, 6, 7 foneme.

Cuvinte format din trei foneme

 1. V + diftong
 • aia, ouă
 1. V + VC
 • aer, aur
 1. V + CV
 • apă, ară, ață, ițe, ușă
 1. CV + V
 • bău, luă, sui

Cuvinte format din patru foneme

 1. V +C diftong
 • abia, alei, avea, oboi
 1. diftong + CV
 • iadă, iama, iapă
 1. V + CVC
 • abac, abil, elev, iris, opac, uman
 1. V + CCV
 • acru, află, icre, oblu, ocru
 1. diftong + diftong
 • oaie
 1. VC + CV
 • arde, asta, erhă, încă, ofta, unde, urcă
 1. CV + diftong
 • baie, cuie, laie, suie, taie, vuia
 1. CV + VC
 • caic, faun, faur, laur, taur
 1. CV + CV
 • bară, casă, masă, rasă, soră, tufă, vite

Cuvinte format din cinci foneme

 1. V + C triftong
 • aveau
 1. V + C diftong C
 • alean, aveam
 1. V + CVCC
 • adept, afect, arest, efect, onest
 1. V + CCVC
 • acrit, aflam, ecran, obraz
 1. diftong + CVC
 • iadeș, iatac, iavaș, oinar, uitat
 1. VC + C diftong
 • ardei, întâi, ornai, urcai
 1. VC + CVC
 • actor, alcov, ergan, icter, optuz, orfan, urban
 1. VC + CCV
 • aspru, intru, întru, ultra, umbră
 1. diftong + VCC
 • iaurt
 1. CV + VCC
 • fiind, luând, viind
 1. CV + C diftong
 • baboi, butoi, cadou, lăsai, mării
 1. CV + CVC
 • bălan, dorit, fazan, local, popor, vagon
 1. CV + triftong
 • suiau, muiau, puiau, tăiau, vuiau
 1. CV + CCV
 • cadru, codru, latră, lotru, patru, șatră, vatră
 1. diftong C + CV
 • iarbă, ierta, iușcă, oaste, oiște
 1. C diftong + diftong
 • moaie, foaie, zoaie
 1. C diftong + CV
 • doină, faină, haină, moină, puică, taină
 1. CVC + CV
 • bancă, curbă, deltă, pantă, torță
 1. CCV + VC
 • briat, creat, grăit, trăit, triat
 1. CCV + diftong
 • bruia, grăia, plouă, trăia
 1. CCV + CV
 • blană, crapă, flamă, placă, trenă, vrajă, zgură

Cuvinte format din șase foneme

 1. V + CC diftong C
 • oplean, opream
 1. VC + CVCC
 • abrupt, advers, azvârl, intact, orfism
 1. VC + CCVC
 • astral, intrat, intrus, întreg, umblat, umbrit
 1. CV + C trifotng
 • băteau, cădeau, mureau, puteau
 1. CV + C diftong C
 • băteam, cădeam, puteam, săream, vedeam
 1. CV + CVCC
 • balast, budist, delict, decont, necopt
 1. CV + CCVC
 • cabrat, dublat, cofraj, pătrat, reglaj
 1. C diftong + CVC
 • laibăr, mieluț, reavăn, roiban, seamăn
 1. C diftong + CCV
 • loitră, neagră, moaflă, piatră
 1. CVC + C diftong
 • băltău, băltoi, bărbie, curtau, luptau, purtau
 1. CVC + CVC
 • barbar, cartof, hârbar, migdal, singur
 1. CVC + CCV
 • castru, cuscră, dintru, pentru, simplă
 1. CCV + diftong C
 • graiul, plaiul, traiul
 1. CCV + C diftong
 • briboi, flăcăi, glumea, grăbea, plăsea
 1. CCV + CVC
 • bravul, flanel, global, trotil, vrăjit, zvonar
 1. CCV + CCV
 • brâglă, greblă, sticlă, treflă
 1. C diftong C + CV
 • coardă, fiartă, meargă, poartă, soartă
 1. CC diftong + CV
 • fleică, groasă, spaimă, troacă
 1. CCVC + CV
 • brăncă, cruntă, frunte, glonte, ploscă
 1. CCCV + CV
 • stradă, strigă, strofă, strună

Cuvinte format din șapte foneme

 1. CV + CC diftong C
 • boblean, dovleac, mocrean, viclean
 1. CV + CCVCC
 • cadrist, cuprins, nefript
 1. C diftong + CCVC
 • pietriș
 1. CVC + CVCC
 • băsnind, căscând, gardist, răcnind, verdict
 1. CVC + CC difotng
 • candriu, păstrai, răscroi
 1. CVC + CCVC
 • discret, dispreț, mistreț
 1. CCV + C diftong C
 • bârfeam, credeam, premiul, priveam
 1. CCV + CVCC
 • bravând, crăpând, flămând, presimt, scălâmb
 1. C diftong C + C diftong
 • mierloi, miorlau!
 1. CC diftong + CVC
 • scuipat
 1. CCVC + C diftong
 • drepnea, drâmboi, fruntea, grindei
 1. CCVC + CVC
 • grndul, plesnit, pleșcar, plimbat
 1. CCCV + C diftong
 • sclipea, strivea
 1. CCC diftong + CV
 • scroafă, straiță, streajă
 1. CCCVC + CV
 • scrânti, sprijini, strânse

Cuvinte format din opt foneme

 1. CVC + CCVCC
 • contrast, descresc
 1. CC diftong + CVCC
 • scuipând
 1. CCVC + CVCC
 • prostesc, stârnesc
 1. CC diftong C + CVC
 • bleojdit, pleoștit
 1. CCVC + C triftong
 • creșteau, crâcneau, stâlceau
 1. CCCVC + C diftong
 • strâmbau, strânsei, scrâșnea, scrumbie
 1. CCCVC + CVC
 • strungar, stropșit, strâmtat, scrâșnet
 1. CCC diftong C + CV
 • scroambă

Cuvinte format din nouă foneme

 1. CC diftong C + C diftong C
 • pleoșteam
 1. CC diftong C + CVCC
 • pleoștesc, pleoștind
 1. CC diftong C + C triftong
 • pleoșteau
 1. CCCVC + CVCC
 • scrântesc, scrâșnesc, stropșesc
 1. CCCVC + C triftong
 • scrânteau, scrâșneau, stropșeau
 1. CCCVC + C diftong C
 • scrânciob, scrânteam
Close Menu