Ai învățat, dar nu știi să te evaluezi de unul singur? Fonetica limbii Române a pregătit mai multe teste online de fonetică și fonologie. Acolo unde este necesar, testele sunt însoțite de explicații. Doar cu Fonetica limbii Române înveți și-ți verifici cunoștințele acumulate!

Teste sunete

identificarea vocalelor și semivocalelor:
identificarea vocalelor, semivocalelor și consoanelor:
identificarea literelor vs. sunete

Teste diftongi

identificarea diftongilor:

Teste triftongi

identificarea triftongilor:

Teste hiat

identificarea hiatului:

Teste accent

identificarea accentului:
identificarea cuvintelor omografe:

Teste ortoepie

identificarea cuvintelor ortoepie
Close Menu